گرفتن که در آن سنگ شکن ضربه قیمت

که در آن سنگ شکن ضربه مقدمه

که در آن سنگ شکن ضربه